Monday, 21/10/2019 - 15:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 10 hội viên
 • Đặng Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB TTND
  • Điện thoại:
   01257495094
  • Email:
   ngoalongson@gmail.com
 • Lê Công Long
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914952098
  • Email:
   longle20982@gmail.com
 • Võ Phê
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915039625
  • Email:
   vophe2000@gmail.com
 • Phạm Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0913740462
  • Email:
   hieppham14@gmail.com
 • Ngô Vinh Hiến
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911391298
  • Email:
   ngovinhhien@gmail.com
 • Lê Tân Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919124889
 • Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982805996
  • Email:
   dinhcongnhat.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 10/07/2017

STT Tên hội viên Chuyên ngành