Sunday, 22/07/2018 - 11:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 10 hội viên
 • Hồ Đăng Thị Thanh Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0915329582
  • Email:
   lanhhodang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0913740462
  • Email:
   hieppham14@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB TTND
  • Điện thoại:
   01257495094
  • Email:
   ngoalongson@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Vinh Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911391298
  • Email:
   ngovinhhien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A2

 • Lê Công Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914952098
  • Email:
   longle20982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A6

 • Võ Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0915039625
  • Email:
   vophe2000@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A9

 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0905771456
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Bá Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914134246
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A8

 • Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982805996
  • Email:
   dcnhat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 10/07/2017

STT Tên hội viên Chuyên ngành