Monday, 21/10/2019 - 14:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 13 hội viên
 • Nguyễn Viết Hưng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947468135
  • Email:
   nguyen.hoangphihongfather.hung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A6

 • Đặng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979052489
  • Email:
   asimo109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A10

 • Lê Cảnh Dương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01235446894
  • Email:
   dmathtxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A5

 • Lê Văn Á
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914343357
  • Email:
   levana2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A4

 • Trần Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT CĐ
  • Điện thoại:
   0915301352
  • Email:
   tranthihung1179@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A5

 • Nguyễn Chơn Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919370421
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A10

 • Lê Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0945986393
  • Email:
   thanhtoan10@gmail.com
 • Nguyễn Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986260321
  • Email:
   nguyendinhhuy.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A9

 • Hoàng Công Khôi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913095061
  • Email:
   hoangcongkhoi.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A11

 • Trương Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914289848
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A3

 • Dương Vĩnh Lợi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0944919444
  • Email:
   haiminh34@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN10A8

 • Nguyễn Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905956909
  • Email:
   tuannguyenthpttxqt@gmail.com
 • Nguyễn Thế Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233) 3662555
  • Email:
   nguyenthelong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 20 / 8 /2016

STT Tên hội viên Chuyên ngành