Friday, 17/08/2018 - 17:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 7 hội viên
 • Lê Đình Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0945248824
  • Email:
   ledinhxuanqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Chí Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0905425795
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Thị Như Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01224443878
  • Email:
   vannhuhienthptqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Xuân Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0915313379
  • Email:
   dxthien1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Kim Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0916171009
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0947452111
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A9

 • Trần Quang Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01234236412
  • Email:
   tranquangphong1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
STT Tên hội viên Chuyên ngành