Monday, 21/10/2019 - 15:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 10 hội viên
 • Trần Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0984910515
  • Email:
   longthptquangtri@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913193441
  • Email:
   quynhnhuhl@gmail.com
 • Nguyễn Diệu Thuý
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945449579
  • Email:
   nguyendieuthuyqt262@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   01295566339
  • Email:
   kimanhqt78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0916047555
  • Email:
   phanthiennga.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/09/2019

STT Tên hội viên Chuyên ngành