Wednesday, 15/08/2018 - 06:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 10 hội viên
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, P Hiệu trưởng, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01234236419
  • Email:
   thienngaquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/11/2012

 • Trần Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0984910515
  • Email:
   longthptquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT ĐT
  • Điện thoại:
   0949664678
  • Email:
   phuonglink0606@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913193441
  • Email:
   quynhnhuhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01669526246
  • Email:
   tranduoc201@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0935073317
  • Email:
   tranlequyen08@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Diệu Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945449579
  • Email:
   nguyendieuthuyqt262@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thuý Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0984503617
  • Email:
   ngangv217@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A10

 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0948160344
  • Email:
   gvanhnguyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A2

 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   01295566339
  • Email:
   kimanhqt78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

STT Tên hội viên Chuyên ngành