Wednesday, 15/08/2018 - 06:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 9 hội viên
 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

 • Trần Kim Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0913861865
  • Email:
   kdungqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0911412575
  • Email:
   vothuha123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Chí Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0935676745
  • Email:
   nguyenchihien110@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Minh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0969205777
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Nữ Hoài Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0975128061
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thuỳ Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0947241357
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
STT Tên hội viên Chuyên ngành