Thứ hai, 21/10/2019 - 14:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 9 hội viên
 • Trần Kim Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0913861865
  • Email:
   kdungqt@gmail.com
 • Võ Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0911412575
  • Email:
   vothuha123@gmail.com
 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
STT Tên hội viên Chuyên ngành