Friday, 17/08/2018 - 18:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 7 hội viên
 • Hoàng Công Nhiễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0905357302
  • Email:
   phucnhiem207@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0948160352
  • Email:
   minhtamthpttp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐT
  • Điện thoại:
   0919248036
  • Email:
   cuongthanh82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Đức Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977406555
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A8

 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01237715234
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Thị Thúy Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01249820676
  • Email:
   thuyphuong01@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A1

STT Tên hội viên Chuyên ngành