Friday, 17/08/2018 - 18:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 2 hội viên
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, P Hiệu trưởng, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01234236419
  • Email:
   thienngaquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/11/2012

 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

STT Tên hội viên Chuyên ngành