Monday, 21/10/2019 - 15:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 2 hội viên
 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0916047555
  • Email:
   phanthiennga.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/09/2019

STT Tên hội viên Chuyên ngành