Friday, 17/08/2018 - 17:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 82 hội viên
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905956909
  • Email:
   tuannguyenthpttxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, P Hiệu trưởng, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01234236419
  • Email:
   thienngaquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/11/2012

 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT - Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233)3861335 - 0905282909
  • Email:
   nguyentiendungqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 01/01/2013

 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

 • Nguyễn Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0986260321
  • Email:
   dinhhuy1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A2

 • Nguyễn Chơn Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919370421
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A5

 • Trần Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT CĐ
  • Điện thoại:
   0915301352
  • Email:
   tranthihung1179@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A6

 • Lê Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0945986393
  • Email:
   thanhtoan10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A10

 • Lê Văn Á
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914343357
  • Email:
   levana2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A4

 • Trương Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914289848
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Cảnh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01235446894
  • Email:
   dmathtxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A5

 • Dương Vĩnh Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0944919444
  • Email:
   haiminh34@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0979052489
  • Email:
   asimo109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A10

 • Nguyễn Viết Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0947468135
  • Email:
   nguyen.hoangphihongfather.hung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A11

 • Hoàng Công Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913095061
  • Email:
   hoangcongkhoi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A11

 • Hồ Đăng Thị Thanh Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0915329582
  • Email:
   lanhhodang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Công Nhiễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0905357302
  • Email:
   phucnhiem207@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0949568234
  • Email:
   phuongphongdat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A4

 • Trần Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0984910515
  • Email:
   longthptquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tài Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937513777
  • Email:
   hanhnguyen107@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A11

STT Tên hội viên Chuyên ngành