Thứ hai, 21/10/2019 - 14:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 30 hội viên
 • Lương Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0931989559
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A3

 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949207889
  • Email:
   phuonggdcdna@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A10

 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   01295566339
  • Email:
   kimanhqt78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

 • Văn Thị Thúy Phượng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01249820676
  • Email:
   thuyphuong01@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A1

 • Lê Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0932466387
  • Email:
   lethigiang1966@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A1

 • Nguyễn Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917331383
  • Email:
   qphongtsau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A4

 • Lê Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949694135
  • Email:
   thuthanhbk1010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A8

 • Lê Lợi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914025055
  • Email:
   leloiqt93@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A6

 • Lê Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0974689199
  • Email:
   matcuoi2711@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A9

 • Trần Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947452111
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A9

 • Mai Nữ Anh Phúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01234365677
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A7

 • Hoàng Thị Ái Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0914219654
  • Email:
   hoanang0123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A5

 • Nguyễn Tài Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937513777
  • Email:
   hanhnguyen107@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A11

 • Nguyễn Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0949568234
  • Email:
   phuongphongdat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A11

 • Nguyễn Viết Hưng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947468135
  • Email:
   nguyen.hoangphihongfather.hung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A6

 • Đặng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979052489
  • Email:
   asimo109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A10

 • Lê Cảnh Dương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01235446894
  • Email:
   dmathtxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A5

 • Lê Văn Á
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914343357
  • Email:
   levana2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A4

 • Trần Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT CĐ
  • Điện thoại:
   0915301352
  • Email:
   tranthihung1179@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A5

STT Tên hội viên Chuyên ngành