Wednesday, 15/08/2018 - 06:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 31 hội viên
 • Đặng Sỹ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905282056
  • Email:
   khanhdangsy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A3

 • Nguyễn Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0986260321
  • Email:
   dinhhuy1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A2

 • Nguyễn Chơn Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919370421
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A5

 • Trần Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT CĐ
  • Điện thoại:
   0915301352
  • Email:
   tranthihung1179@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A6

 • Lê Văn Á
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914343357
  • Email:
   levana2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A4

 • Lê Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0945986393
  • Email:
   thanhtoan10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A10

 • Lê Cảnh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01235446894
  • Email:
   dmathtxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A5

 • Đặng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0979052489
  • Email:
   asimo109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A10

 • Nguyễn Viết Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0947468135
  • Email:
   nguyen.hoangphihongfather.hung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A11

 • Hoàng Công Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913095061
  • Email:
   hoangcongkhoi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A11

 • Nguyễn Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0949568234
  • Email:
   phuongphongdat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A4

 • Nguyễn Tài Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937513777
  • Email:
   hanhnguyen107@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A11

 • Hoàng Thị Ái Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0914219654
  • Email:
   hoanang0123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A5

 • Võ Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0915039625
  • Email:
   vophe2000@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A9

 • Phạm Thị Thuý Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0984503617
  • Email:
   ngangv217@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A10

 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0948160344
  • Email:
   gvanhnguyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A2

 • Trương Đức Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977406555
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A8

 • Trần Bá Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914134246
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A8

 • Mai Nữ Anh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01234365677
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A7

STT Tên hội viên Chuyên ngành