Thứ hai, 21/10/2019 - 14:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 38 hội viên
 • NGƯT Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT - Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233)3861335 - 0905282909
  • Email:
   nguyentiendung.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2019

 • Thầy Hoàng Mãi
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2008 (Tổ Sinh học)

 • Cô Lê Thị Nghệ
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2007 (Tổ Ngữ Văn)

 • Cô Nguyễn Thị Tỵ
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2007 (Tổ Hóa học)

 • Cô Trần Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2016 (Tổ Địa lí)

 • Cô Thái Sao Mai
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu năm 2012 (Tổ Toán)

STT Tên hội viên Chuyên ngành