Wednesday, 15/08/2018 - 06:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 37 hội viên
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905956909
  • Email:
   tuannguyenthpttxqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, P Hiệu trưởng, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01234236419
  • Email:
   thienngaquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/11/2012

 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT - Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233)3861335 - 0905282909
  • Email:
   nguyentiendungqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 01/01/2013

 • Nguyễn Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0986260321
  • Email:
   dinhhuy1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A2

 • Nguyễn Chơn Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919370421
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A5

 • Trần Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT CĐ
  • Điện thoại:
   0915301352
  • Email:
   tranthihung1179@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A6

 • Trương Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914289848
  • Email:
   ngon2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Công Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913095061
  • Email:
   hoangcongkhoi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A11

 • Hồ Đăng Thị Thanh Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0915329582
  • Email:
   lanhhodang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Công Nhiễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0905357302
  • Email:
   phucnhiem207@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0949568234
  • Email:
   phuongphongdat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A4

 • Trần Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0984910515
  • Email:
   longthptquangtri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tài Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937513777
  • Email:
   hanhnguyen107@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A11

 • Hoàng Thị Ái Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0914219654
  • Email:
   hoanang0123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A5

 • Lê Đình Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0945248824
  • Email:
   ledinhxuanqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0917265793
  • Email:
   tlsmalcat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT
  • Điện thoại:
   0936219744
  • Email:
   tranducthanhkttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0911412575
  • Email:
   vothuha123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0948160352
  • Email:
   minhtamthpttp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0919835854
  • Email:
   anhngoc100272@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
STT Tên hội viên Chuyên ngành