Monday, 22/10/2018 - 18:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 40 hội viên
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905956909
  • Email:
   tuannguyenthpttxqt@gmail.com
 • Hoàng Công Nhiễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0905357302
  • Email:
   phucnhiem207@yahoo.com.vn
 • Trần Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0984910515
  • Email:
   longthptquangtri@gmail.com
 • Lê Đình Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0945248824
  • Email:
   ledinhxuanqt@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0917265793
  • Email:
   tlsmalcat@gmail.com
 • Trần Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT
  • Điện thoại:
   0936219744
  • Email:
   tranducthanhkttt@quangtri.edu.vn
 • Võ Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0911412575
  • Email:
   vothuha123@gmail.com
 • Nguyễn Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0948160352
  • Email:
   minhtamthpttp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913193441
  • Email:
   quynhnhuhl@gmail.com
 • Trần Quang Phong
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01234236412
  • Email:
   tranquangphong1979@gmail.com
 • Lương Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0931989559
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 11A3

 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949207889
  • Email:
   phuonggdcdna@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 10A10

 • Ngô Vinh Hiến
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911391298
  • Email:
   ngovinhhien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CN 12A2

STT Tên hội viên Chuyên ngành