Wednesday, 19/12/2018 - 16:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 4 hội viên
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT - Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233)3861335 - 0905282909
  • Email:
   nguyentiendung.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 01/01/2013

 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, P Hiệu trưởng, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01234236419
  • Email:
   phanthiennga.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/11/2012

 • Nguyễn Thế Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233) 3662555
  • Email:
   nguyenthelong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 20 / 8 /2016

 • Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982805996
  • Email:
   dinhcongnhat.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 10/07/2017

STT Tên hội viên Chuyên ngành