Monday, 21/10/2019 - 14:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Danh sách gồm 3 hội viên
 • Phan Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0916047555
  • Email:
   phanthiennga.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 01/09/2019

 • Nguyễn Thế Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   (0233) 3662555
  • Email:
   nguyenthelong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm : 20 / 8 /2016

 • Đinh Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982805996
  • Email:
   dinhcongnhat.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày bổ nhiệm: 10/07/2017

STT Tên hội viên Chuyên ngành